MarMuCommerce
  1. Gdańsk, Centralne Muzeum Morskie
  2. Centralne Muzeum Morskie
  3. Żuraw Wielki
EnglishDeutschFrancaisPolskiCatalanItaliano
Map

O Żurawiu

 


Żuraw od strony Motławy

 


Model przekroju Żurawia
ukazujący jego wewnętrzną strukturę

 


Para kół deptakowych
Rekonstrukcja. Fot. Ewa Meksiak

 
 
 

Charakterystyczna sylwetka Żurawia góruje nad pobrzeżem Motławy od 1444 roku. Budowla pełniła wówczas potrójną funkcję: urządzenia portowego, bramy miejskiej i części systemu obronnego, o czym świadczy grubość murów jego baszt (do 4 metrów w przyziemiu) i zachowane do dziś okienka strzelnicze.
Pomiędzy ceglanymi basztami umieszczony został mechanizm dźwigowy, wychylony w stronę Motławy. Używano go do przeładunku najcięższych towarów, a także do podnoszenia masztów na statkach wiślanych i morskich. Najpracowitszym okresem dla Żurawia był XVI i XVII wiek, kiedy Gdańsk był jednym z najważniejszych portów w Europie.
Żuraw ucierpiał znacznie w czasie II wojny światowej. Po odbudowie, w 1960 roku, został przekazany Muzeum Morskiemu (obecnie: Centralnemu Muzeum Morskiemu).